Život kolem viaduktu

diplomová práce FA VUT BRNO

Postindustriální Brno. Jak chceme dnes bydlet ve městě? Jaké vyhledáváme prostředí? Jak by naše domy měly vypadat?

Domy by v první řadě měly být výborně zasazené do prostředí a fungovat
v rámci širších vztahů a urbanismu. Měly by odrážet dobu.
Prostředí je důležitá součást bydlení. Zabránit lidem cestovat po
obchodních domech nejspíš není ta správná cesta. Můžeme jim však
ukázat, že při vytvoření vhodného prostředí a kombinace funkcí stačí
jít kousek pěšky. Při tom třeba prohodit pár slov se sousedkou nebo najít
střet zájmů s dalším zákazníkem menšího krámku v přízemí.

+ urbanistická studie

+ veřejný prostor

+ arch. návrh pavlačového domu

+ arch. návrh řadového domu

+ grafika

+ vizualizace a skicy

+ book 210x210mm

+ 4 prezentační panely

posters.jpg
1.jpg
situace.jpg
rez.jpg

Architektura

na míru?

 

Napište mi.

Domluvme si schůzku.